Produktų eksportas

Produktų eksportas

UAB „Permitas“ teikia produktų eksporto bei platinimo paslaugas visose pasaulio šalyse.

Misija

Suteikti klientams galimybę išplėsti ir padidinti savo gaminamų produktų pardavimo kiekius kitų šalių rinkose.

Mūsų tikslai

 • Teikti klientams profesionalias paslaugas.
 • Sėkmingai vysti prekinius ženklus.
 • Atsakingai ir operatyviai įgyvendinti savo užduotis.
 • Nuolat tobuleti, plečiant savo kompetenciją ir didinant profesionalumą.
 • Bendradarbiaujant siekti savitarpio supratimo ir pagarbos.
 • Į klientų verslą žiūreti kaip į savo ir efektyviausiu keliu siekti geriausio rezultato.

UAB „Permitas“, bendradarbiaudama su įvairių šalių pardavėjais ir importuotojais, vykdo rinkodaros integracijos strategijas, pritaikytas kiekvienai rinkai ir produktui atskirai.

Mes

 • Esame aktyvūs, drąsiai teikiame pasiūlymus ir dalyvaujame jų įgyvendinime.
 • Greitai ir tiksliai reaguojame į rinkos pokyčius, nuolat ieškome efektyvių sprendimų ir naujų galimybių.
 • Mes ištikimi savo klientams.
 • Veiklą organizuojame remdamiesi etiško ir atsakingo verslo principais.
 • Produktų eksporto plėtrą vykdome remdamiesi aiškiai suformuota strategija.

Paslaugos

 • Produktų eksportas
 • Plėtros kūrimas
 • Įgyvendinimas
 • Konsultacijos

Strategija

UAB „Permitas“ klientai – tai mūsų partneriai.

Partnerių produktų eksportas vykdomas atlikus ir parengus:

 • Eksporto galimybių auditą: Esamos įmonės situacijos analizė, siekant įvertinti įmonės eksporto potencialą. Įmones esamos strategijos, procesų, kompetencijų, pajėgumų analizė, esamų produktų/paslaugų įvertinimas.
 • Eksporto strategijos rengimą: Bendradarbiaujant su įmonės vadovybe bei už eksportą atsakingais įmonės darbuotojais vykdomos eksporto plėtros sesijos, rengiama eksporto strategija, rengiamas eksporto veiksmų planas, išskiriant prioritetines rinkas ir parengiant veiksmų planą.
 • Užsienio rinkų tyrimus: Atliekamas pirminis esamų ir potencialių rinkų patrauklumo įvertinimas. Siekiama išskirti svarbiausius eksporto rinkų patrauklumo rodiklius konkretaus produkto atveju. Remiantis pasirinktais rinkos patrauklumo rodikliais, atliekams apžvalginio pobūdžio tyrimas, kurio metu renkama informacija apie tikslinius eksporto regionus bei konkrečias rinkas, pasirenkant regioną bei konkrečią eksporto rinką, kurioje ketinama plėtoti eksportą.
 • Eksporto pletros planą: Trumpalaikis konkrečių veiksmų planas (paprastai gali būti rengiamas 12-36 mėnesiams), numatant atitinkamas priemones ir veiksmus pagal tikslines rinkas, reikalingus eksporto plėtros veiksmams įgyvendinti.

UAB „Permitas“ dalyvauja parodose ir kituose renginiuose, pristatydama savo atstovaujamas imones kuo platesniam užsienio vartotojų ratui.